Elektrolytisk ytbehandling för vackra och slitstarka produkter

Med elektrolytisk ytbehandling så får man en yta som är vacker att se på och som står emot slitage och rost.

När man tillverkar komponenter, produkter och möbler av metall så måste man alltid fundera på den ytbehandling som kommer att krävas. Syftet med elektrolytisk ytbehandling är att öka materialets styrka och motståndskraft samt att ge det ett vackert utseende. Det finns olika typer av ytbehandlingar som utförs på elektrolytisk väg, och dagens metallverkstäder är duktiga på att avgöra vilken metod som kommer att bli bäst och kosta minst för en specifik produktion. När man väljer den här typen av ytbehandlingsmetod så är det ofta med fokus på det korrosionsskydd som man får vilket är viktigt för komponenter som ska användas utomhus eller utsättas för våta miljöer.

Olika former av ytbehandlingar
Det som kommer att styra valet av ytbehandlingsmetod är dels vilket material man vill använda sig av och dels av de resultat som man förväntar sig.Dessutom så är det förstås så att kostnader kommer att spela roll då man ska besluta hur en metall ska ytbehandlas. Då man för det mesta börjar med någon form av förbehandling så är det vanligt att välja betning som är en slags elektrolytisk ytbehandling som kräver att man doppar sin komponent i en alkalisk lösning. Samtidigt så har man kopplat komponenten till en katod eller anod. Den här processen leder till avrostning som är mycket viktig för att man till sist ska få fram en hållbar och vacker komponent.

Om man vill lägga en metallbeläggning på elektrolytisk väg så handlar det för det mesta om zink, krom, nickel eller koppar. Det här är ytbehandling som används för produkter och delar som ska användas inom bygg-, bil- och verkstadsindustrin. Det går även att förkroma eller förnickla men dessa metoder är inte längre lika frekventa eftersom man numera jobbar med en annan typ av material som inte behandlas på detta sätt. Det är dock mycket vanligt att man väljer någon form av elektrolytisk ytbehandling då det handlar om inredning till butiker och kontor eller för komponenter som ska användas inom bygg och VVS.

Färger och kvalitet
Man kan givetvis få fram olika färger med hjälp av elektrolytiska behandlingsmetoder. Då man talar om förkromade delar så kan de ha vit, gul eller svart färg men det finns fler nyanser beroende på den del som ska tas fram och hur man jobbar. Om man inte tycker att färgen är tillräckligt vacker så kan man alltid lägga på med mer ytbehandling i form av lackning. Det här är ganska vanligt då det handlar om möbler som måste ha en viss glans och utseende för att gillas av kunder. Om det däremot handlar om delar som inte kommer att synas då de är en del av insidan av en produkt så kanske man inte lägger så stor vikt vid ytterligare ytbehandling efter att ha förnicklat, förzinkat eller förkromat.

Stora och små projekt
Svenska metallverkstäder har utvecklat smart produktionsteknik för olika typer av komponenter. Då man ska applicera elektrolytisk ytbehandling till större objekt så får man ta hjälp av robotar och speciella banor som gör att man lätt kan doppa delen i lösning och sedan förflytta den på ett smidigt sätt. Det ska också sägas att den här typen av projekt måste hanteras på ett miljövänligt sätt så att inte farliga lösningar läcker ut i naturen utan att man först har filtrerat och rengjort i enlighet med de krav.

 Ytbehandling - matt förkromning av aluminium

Ytbehandling - matt förkromning av aluminium

Går vidare till sponsring

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)